Redactie Ensie

Begrippen omtrent familie zaken omschreven

Gepubliceerd op 16-02-2016

2016-02-16

Ouderschapsplan

betekenis & definitie

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst waarin ouders afspraken maken over de opvoeding van de kinderen na een scheiding. Een ouderschapsplan bevat afspraken over de verzorging en ontwikkeling van hun kinderen, maar ook over de communicatie tussen kinderen en beide ouders en de financiën.

Wanneer men gaat scheiden en men kinderen heeft, is men wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan wordt in de brede zin afgesproken hoe men de kinderen na de scheiding zal gaan opvoeden. Scheidende ouders kunnen grotendeels zelf bepalen wat er allemaal wordt afgesproken in een ouderschapsplan. De overheid stelt echter wel een aantal minimum eisen. Men is bijvoorbeeld verplicht om de zorg en de omgang met de kinderen vast te leggen, afspraken te maken over het verstrekken van belangrijke informatie over de kinderen en de kosten van de verzorging van minderjarige kinderen vast te leggen. Wanneer men er samen niet uit komt, kan men de hulp inschakelen van een mediator die helpt bij het vastleggen van afspraken in een ouderschapsplan.

Een belangrijke clausule van een ouderschapsplan is een zogenaamde zorgregeling of omgangsregeling. Hierin wordt respectievelijk vastgelegd hoe de zorgtaken worden verdeeld en hoe de omgang met de kinderen zal verlopen als één van de twee ouders het gezag heeft. In het laatste geval heeft de niet-verzorgende ouder geen verantwoordelijkheid voor de opvoeding en zorg van het kind, maar heeft deze ouder wel het recht om het kind op regelmatig basis te zien.

Omdat kinderen zich in de loop der jaren sterk ontwikkelen, kan het zijn dat een ouderschapsplan niet meer past bij nieuwe situaties. Beide ouders kunnen er dan voor kiezen om de afspraken aan te passen. Ze moeten hiervoor wel beide instemming geven, aangezien de nieuwe afspraken ook rechtsgeldig moeten worden verklaard.