Redactie Ensie

Begrippen omtrent familie zaken omschreven

Gepubliceerd op 16-02-2016

2016-02-16

Legataris

betekenis & definitie

Een legataris is iemand die na het overlijden van een ander persoon een bepaalde som geld of een bepaald goed wordt nagelaten. Hetgeen dat wordt nagelaten noemt men het legaat. Een legataris is iets anders dan een erfgenaam.

Wanneer iemand komt te overlijden, laat hij of zij vaak wat achter. Aan de erfgenaam of erfgenamen worden alle resterende bezittingen en schulden achtergelaten. De overledene kan echter een legaat hebben toegevoegd aan het testament. Hierbij wordt een bepaalde som geld of goed, bijvoorbeeld een meubelstuk of schilderij, aan een specifiek persoon die niet per se een erfgenaam is, nagelaten. Deze persoon noemt men de legataris. Een legaat gaat altijd voor een erfgenaam. De erfgenaam is verplicht om het legaat aan de legataris uit te keren.

In sommige gevallen dient de legataris een bedrag te betalen om aanspraak te maken op het legaat. Men noemt dit een legaat tegen inbreng van de waarde. Een legataris behoeft niet per se iemand van vlees en bloed te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook op de naam komen van een goed doel of een bepaalde instantie. In dat geval is de erfgenaam alsnog verplicht om het legaat aan de legataris te geven. Wanneer de overledene schulden had, deze horen ook bij de erfenis, komen deze voor het legaat van de legataris. Bijvoorbeeld, als de overledene een som geld heeft nagelaten als legaat, terwijl hij of zij ook nog schulden had, dan worden eerste deze schulden afbetaald voordat men als legataris aanspraak kan maken op het legaat.

Hoewel een legaat officieel is vastgelegd in het testament, kan men er ook voor kiezen om een handgeschreven ondergetekend document achter te laten waarin een bepaald goed wordt achtergelaten aan een bepaald persoon. Dit noemt men een codicil.