Redactie Ensie

Begrippen omtrent familie zaken omschreven

Gepubliceerd op 11-02-2016

2016-02-11

Geregistreerd partnerschap

betekenis & definitie

Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende samenlevingsvorm tussen twee personen, bijna gelijk aan het huwelijk. Oorspronkelijk was het bedoeld als wettelijke erkenning voor een relatie tussen personen van hetzelfde geslacht, maar tegenwoordig wordt ook vaak tussen man en vrouw een geregistreerd partnerschap gesloten.

Op 1 januari in 1998 werd het geregistreerd partnerschap in Nederland ingevoerd. In veel opzichten staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Bij beide samenlevingsvormen leggen partners hun relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en krijgen bepaalde rechten en plichten ten opzichte van elkaar.

In eerste instantie was het zo dat alleen de man en vrouw uit een huwelijk automatisch allebei de ouder worden van een kind, dat na sluiting van het huwelijk is geboren. Bij een geregistreerd partnerschap kon juridisch ouderschap alleen ontstaan door erkenning of adoptie. Sinds 1 april 2014 is deze regeling gewijzigd, waardoor nu ook de man en vrouw uit een geregistreerd partnerschap beiden automatisch ouder worden. Voor partners van hetzelfde geslacht moet een kind wel geadopteerd worden door de partner om juridisch ouderschap te verkrijgen.

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap verschillen nog maar op enkele punten van elkaar. Ten eerste moet er bij de ontbinding van een huwelijk altijd een rechter aan te pas komen. Het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om, als tenminste de partners het met elkaar eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. Verder is het bij een geregistreerd partnerschap niet verplicht om elkaar het ‘ja-woord’ te geven. Ten derde wordt een geregistreerd partnerschap niet in elk land erkend, een huwelijk tussen man en vrouw wel. Zo kunnen er juridische problemen ontstaan als partners gedurende lange tijd in het buitenland verblijven of emigreren, bijvoorbeeld op het gebied van pensioen en erfenis.