Redactie Ensie

Begrippen omtrent familie zaken omschreven

Gepubliceerd op 11-02-2016

2016-02-11

Echtscheidingsconvenant

betekenis & definitie

In een echtscheidingsconvenant legt men de verdeling van goederen en andere afspraken vast na een scheiding. Wanneer men een echtscheidingsconvenant heeft opgesteld, kan deze alleen rechtsgeldig worden gemaakt door de tussenkomst van een advocaat of een notaris.

In geval van een scheiding is het vaak noodzakelijk om gezamenlijke bezittingen te verdelen, bijvoorbeeld roerende goederen als meubels, maar ook onroerende goederen zoals een huis. De scheidende partijen kunnen besluiten om deze verdeling vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant wordt altijd in samenwerking met een advocaat opgesteld. Nadat dit document is opgesteld, wordt het vaak rechtsgeldig verklaar door een rechter. Dit houdt in dat de scheidende partijen wettelijk verplicht zijn alle afspraken die zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant na te komen.

Een echtscheidingsconvenant behelst niet alleen afspraken over de verdeling van goederen, maar bijvoorbeeld ook over de alimentatie voor de ander of voor eventuele kinderen. In dat laatste geval dienen de scheidende partijen ook een ouderschapsplan toe te voegen aan een echtscheidingsconvenant. Hierin wordt vastgelegd op welke manier de ouders voortaan met de kinderen zullen omgaan en wanneer de kinderen contact hebben met beide partijen.

Hoewel een echtscheidingsconvenant houvast kan geven tijdens een scheiding, is het niet verplicht om dit te laten opstellen. Door wel een echtscheidingsconvenant te laten opstellen, hebben beide scheidende partijen duidelijkheid over de gevolgen van een scheiding. Wanneer beide partijen het eens zijn met de afspraken zoals vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, zal de daadwerkelijke echtscheiding vaak een stuk soepeler verlopen dan wanneer men dit niet heeft laten opstellen.