Redactie Ensie

Begrippen omtrent familie zaken omschreven

Gepubliceerd op 16-02-2016

2016-02-16

Codicil

betekenis & definitie

Een codicil is een handgeschreven, ondertekend document waarin de erflater roerende goederen kan achterlaten aan bepaalde personen. Bij een codicil is er geen tussenkomst van een notaris, de nalatenschap is direct door de erflater geregeld.

In een codicil kan men opnemen op welke manier een erfenis wordt verdeeld. Men kan bijvoorbeeld een bepaalde erfgenaam of ander persoon een bepaald meubelstuk of sieraad nalaten. Ook kan men in een codicil opnemen op welke manier men begraven of gecremeerd wilt worden. Het grote verschil tussen een codicil en een testament is dat een codicil niet behoeft te worden opgesteld door een notaris.

Hoewel er geen tussenkomst is van een notaris in geval men een codicil wilt opstellen, moet een codicil wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat deze geldig is. Een codicil moet altijd handgeschreven en ondergetekend zijn. Tevens moet een codicil van een datum voorzien zijn. In geval een codicil bestaat uit meerdere pagina’s, dient men iedere pagina te voorzien van een datum en te ondertekenen. Een afgedrukt codicil dat op een computer of typemachine is getypt, is dan ook niet geldig. Men kan kopieën maken van een codicil, maar deze zijn alleen geldig als ze ook handgeschreven, ondertekend en voorzien van een datum zijn. Men kan een codicil ten alle tijde wijzigen, met betrekking tot de authenticiteit is het hiervoor wel van belang dat men het voorgaande codicil vernietigd

Met betrekking tot een codicil is het alleen mogelijk om roerende goederen rechtsgeldig na te laten, bijvoorbeeld een meubelstuk of een sieraad. Wanneer men onroerende goederen of een som geld wilt nalaten, dient men hiervoor alsnog een testament door een notaris te laten opstellen.