Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Gepubliceerd op 19-06-2017

Kan

betekenis & definitie

Van oudsher komt de achternaam Kan in de Nederlanden voor. De naam kan aan een huisnaam ontleend zijn; vergelijk de 16de eeuwse vermelding in Amsterdam van Pieter Claesz. Kan die in de Vergulde Kan woonde. Er kan ook gedacht worden aan een beroepsbijnaam voor een kannengieter.

Ter verklaring van de joodse burgerlijke achternaam Kan dienen zich verschillende mogelijkheden aan: Kan kan ontleend zijn aan de Bijbelse voornaam Elkan(a), van oorsprong een Hebreeuwse naam met de betekenis 'God heeft in bezit genomen, verworven'. Of met de naam Kan is de associatie uitgedrukt van de naam Levi met de waterkan, die bijvoorbeeld op grafstenen is afgebeeld, en die de taak van Levieten bij religieuze diensten symboliseert om water over de handen van de priester voor de zegening te schenken. Kan wordt echter ook als een spellingsvariant van de naam Kahn, dat wil zeggen als een van de varianten van Cohen, beschouwd.

Toename van de naam Kan is mede te danken aan immigratie uit Hongkong/China en Turkije. Het betreft dus ook een Chinese en een Turkse naam, ongetwijfeld met andere betekenissen.