Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

zorgtoerisme

betekenis & definitie

In februari 2003 beklaagde België zich bij de Nederlandse regering over de toestroom van Nederlandse patiënten die, teneinde de Nederlandse wachtlijsten te omzeilen, aanklopten bij de zuiderburen. Men sprak in dit verband van zorgtoeristen en zorgtoerisme. Het gaat hierbij vooral om patiënten uit de grensstreken en om vermogende Nederlanders. Volgens het Algemeen Dagblad doet dit verschijnsel zich ook voor in eigen land. Op 8 januari 2003 schreef deze krant, onder de kop ‘Eigen patiënten eerst’:

Tip voor streekziekenhuizen: werk de wachtlijsten niet te snel weg. Patiënten die het wachten elders in het land beu zijn, weten je feilloos te vinden. Het gevolg: binnen de kortste keren zitten je wachtkamers mudvol zorgtoeristen.