Ewoud Sanders woordenboeken

Ewoud Sanders (2019)

Gepubliceerd op 07-02-2017

Vogel

betekenis & definitie

Vogel is in 1835 voor het eerst gevonden, in Friesland, als fugel. Een fügel offugelgleske 'vogelglaasje' is eigenlijk een borrelglas waarvan de voet is afgebroken. Maar al snel werd de naam ook gebruikt voor de inhoud van het glas, dus voor 'borreltje'. Landarbeiders na- men dergelijke minder kwetsbare glaasjes vroeger mee naar het land. Een informant schreef over de herkomst van deze borrel- naam: 'De boeren landarbeiders namen na een lange dag een glaasje zonder voet en lieten dat na lediging in het veld achter. Door de laagstaande zon schitterden de glaasjes en leken het vogeltjes.'

Een andere verklaring is niet gevonden. In Vriezenveen in Overijssel stond zo'n borreltje bekend als grasmaaiertje. De borrel naam vogel werd ook in Groningen gebruikt en is in verschillende uitdrukkingen terechtgekomen. In Friesland zei men: de man in fugel 'per man een borrel'. En Groningse boeren zeiden bij het uitdelen van een borrel: jongens een vogel, de boer een gans, ofwel: de boer iets extra's. In 1912 is ook de verkleinvorm vogeltje gevonden. Niet lang geleden is het 'vogelglaasje' door een Friese destillateur opnieuw op de markt gebracht, speciaal voor toeristen.

< >