Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

tobias

betekenis & definitie

Omdat het kabinet, in navolging van Pim Fortuyn en Leefbaar Rotterdam, heeft beloofd dat de misdaad in vier jaar tijd met een kwart zal worden teruggedrongen, werkt de Nederlandse politie sinds kort met landelijke prestatiecontracten. Een van de doelstellingen is dat er 180.000 extra bekeuringen moeten worden geschreven. Voor een fulltime werkende agent betekent dit dat hij 160 prenten per jaar moet schrijven. Een en ander ligt vast in het zogenoemde Totaal Bekeurings Informatie en Afhandelingssysteem (TOBIAS). Naar dit systeem heet een bekeuring bij de Nederlandse politie tegenwoordig een tobias. ‘Dat woord’, voorspelde NRC Handelsblad op 1 november 2003, ‘zal vaak, heel vaak vallen. Honderdzestig tobiassen.’ Elders noemde de krant tobiasnewspeak voor een ordinaire bon’.