Ewoud Sanders woordenboeken

Ewoud Sanders (2019)

Gepubliceerd op 07-02-2017

Stijve

betekenis & definitie

In 1941 gebruikt in de verbinding een stijve voor 'een stevige borrel'. Het gaat hier om een verkorting van de uitdrukking een stijve borrel, die aan het begin van deze eeuw is gevonden. Zo schreef de Vlaamse schrijver Gustaaf Segers in 1917 in De Kempische Wereld:

Den Das [...] verklaarde, dat hij zijn chagrijn niet anders kon versmoren, dan er een stijven borrel op te zetten. Ein Steifer is in het Duits een aanduiding voor een sterke grog of brandewijn. Het Franse un (coup de) raide berust op dezelfde associatie, en ook het Engels heeft termen als a stijf one en a stijf drink. Met stijf drinken werd voorheen 'stevig drinken' bedoeld, en een 'koppige wijn' werd wel stijve wijn genoemd. Een en ander leverde soms een stijve roes op.