Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

plagiaatscanner

betekenis & definitie

Wanneer meer dan 20 procent van een werkstuk via internet is te herleiden tot bestaande artikelen of werkstukken, kan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) een student een sanctie opleggen of de scriptie afkeuren. Dat legde de faculteit economie van de RuG in juni 2003 vast in het examenreglement. ‘Voorzover bekend is de RuG’, meldde het ANP op 16 juni, ‘de eerste universiteit in Nederland die een gang langs de plagiaatscanner officieel in de reglementen vastlegt. De commissie besloot tot de regel, nadat vier weken geleden een student werd betrapt op het overnemen van grote delen van een werkstuk van internet.’

Het kopieren werd bewezen met behulp van een plagiaatscanner, een zoekprogramma dat zinsneden en alinea’s met internetteksten vergelijkt. Over de werking van dit programma schreef Marie-José Klaver in NRC Handelsblad:

Een zogeheten plagiaatscanner, EVE2 genaamd, controleert of ingeleverde werkstukken niet te veel overgeschreven tekst bevatten. EVE2 (EVE staat voor ‘Essay Verification Engine’) vergelijkt de teksten van de werkstukken met bronnen op internet. Als overeenkomsten worden gevonden tussen een ingeleverde scriptie en een werkstuk dat online staat, geeft het programma een melding. Ook de online bronnen worden genoemd. EVE2 kan verschillende werkstukken tegelijk scannen op plagiaat. De plagiaatscanner geeft voor ieder gescand werkstuk aan hoeveel procent van de tekst gekopieerd is van websites.

Het programma is overigens niet feilloos. Als een student zijn werkstuk zelf online heeft gezet, zal EVE2 dat ook als plagiaat aanmerken.