Ewoud Sanders woordenboeken

Ewoud Sanders (2019)

Gepubliceerd op 07-02-2017

Muziek

betekenis & definitie

Muziek is in de betekenis 'jenever' alleen gevonden in een Bargoens woordenboekje uit 1937. Het werd ook gebruikt voor 'geld'. De betekenis overgang is niet duidelijk, maar zonder twijfel zal het woord jenever sommigen als muziek in de oren hebben geklonken. Omstreeks 1874 zei men van een dronkaard hij ziet den hemel voor een contrabas aan. De summiere verklaring luidt: 'Zijn gezicht is beneveld.' Een variant is hij ziet den hemel voor een doedelzak en zijne vrouw voor eene jeneverfles aan. Deze laatste uitdrukking is onlangs nog in Den Haag gehoord.