Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 07-02-2017

Lel

betekenis & definitie

Lel is in 1906 voor het eerst opgetekend, in de uitdrukking een haaie lel voor 'een grote borrel'. Deze uitdrukking werd opgenomen in een Bargoens woordenboekje. Volgens een Bargoense woord- verzameling uit 1937 kon lel tevens 'groot glas' betekenen, en kon je ook een lel hier bestellen. De gangbare betekenis van lel is natuurlijk: 'klap, stoot, opstopper'.

De betekenis 'borrel' is waarschijnlijk ontstaan omdat een forse borrel de drinker een dreun verkoopt. Dit naamgeving motief komt bij veel borrel namen voor. Zie voor een opsomming bij opsodemieter. Aan het begin van de jaren zestig werd dreun overigens gebruikt voor 'heel glas jenever in cola of tonic'. Met een tik werd toen een 'half glaasje jenever in glas cola of tonic' bedoeld. Volgens een drank boek uit die tijd behoorden deze benamingen tot het 'nozem-slang'. Het Engels kent diverse borrel namen die vergelijkbaar zijn met lel, zoals smack, shove, push en jolt. Het Frans heeft casse-gueule 'smoelbreker'. De borrel naam lel staat sinds 1924 in de Grote Van Dale.