Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 07-02-2017

Kilo

betekenis & definitie

Kilo is in de betekenis 'borrel' aan het eind van de 19de eeuw door de Vlaamse priester en dichter Guido Gezelle gehoord in Zuid- west-Brabant. Als voorbeeld-zin geeft hij: 'ne kilo erop zetten'. In Antwerpen werd kilo indertijd niet voor 'jenever' gebruikt, maar voor een 'halve liter bier'. Later, in de eerste helft van de twintigste eeuw, is het in de betekenis 'groot glas bier' opgemerkt in Gent. Wellicht hangt een en ander samen met een eind 19de eeuw in het Frans gesignaleerde betekenis van kilo: 'liter wijn'.