Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

jongpleger

betekenis & definitie

De laatste jaren zijn er opeens allerlei nieuwe woorden bijgekomen voor mensen die geregeld misdaden plegen. Men spreekt in dit verband van meerplegers (sinds 2002) en van veelplegers (sinds 1999) woorden die nog niet in de Grote Van Dale staan. Een meerpleger is een recidivist die drie- tot tienmaal met justitie in aanraking komt; een veelpleger is iemand die vaker dan tien keer een misdrijf heeft gepleegd.

Nieuwste loot aan deze stam: de jongpleger, dat wil zeggen een jonge misdadiger die nog kan uitgroeien tot een meer- of veelpleger, dan wel tot een zedenpleger, want ook dat woord is aangetroffen. De jongpleger begint, als het goed is, met een instapdelict (zie aldaar).