hoek betekenis & definitie

politieagent

In deze betekenis in 1906 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst, De Boeventaal van Köster Henke. Köster Henke geeft als omschrijving ‘brigadier van politie te Rotterdam’. Daarnaast vermeldt hij dubbele hoek voor ‘majoor van politie te Rotterdam’. Naar de gehoekte strepen op het uniform, die de rang van de agent aangaven.

• ‘’t Zal main ook ’n zorg weize, wa je bent. Jai doet me toch niks, al was j’ook ’n dubbele hoek’. ¶ Petrus Kruisman, Kris uit de nachtbuurt (1924), p. 8