Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

herkomstboom

betekenis & definitie

In maart 2003 besloot het college van B en W van Rotterdam, naar aanleiding van een verzoek van de Stadspartij Rotterdam, om Gemeentewerken de opdracht te geven bij het planten van bomen vaker te kiezen voor zogenoemde herkomstbomen. ‘Herkomstbomen’, verduidelijkte hetAlgemeen Dagblad op 29 maart, ‘zijn bomen afkomstig uit de landen van herkomst van allochtone Rotterdammers, die representatief zijn voor een bepaald gebied.’ Er kwam een onderzoek, waaraan was meegewerkt door onder meer het Wereldmuseum, de Bomenstichting en individuele dendrologen. Over de resultaten van dit onderzoek schreef NRC Handelsblad in mei 2003, onder de kop ‘Iedere allochtoon zijn eigen boom’:

Wat is dan wel een herkomstboom? ‘Om als herkomstboom in aanmerking te komen dient een boomsoort in de eerste plaats voor de betreffende mensen als herkomstboom herkenbaar te zijn en representatief te zijn voor het gebied.’ Dan kun je dus denken aan ‘belangrijke bomen als olijf, vijg, ficus of citrus’. Maar omdat ‘als praktische eis moet worden gesteld dat een herkomstboom in de stad tot een volwassen boom kan uitgroeien’, moet rekening worden gehouden met zaken als temperatuur, neerslag en hoeveelheid daglicht. Dan vallen deze bomen dus weer af.