Ewoud Sanders

Journalist, taalhistoricus, trainer

Gepubliceerd op 07-02-2017

Gereformeerde

betekenis & definitie

Gereformeerde is omstreeks 1975 in kringen van gereformeerde studenten in Utrecht gebruikt voor 'jonge jenever in een klein glaasje'.

Een informant schreef ter toelichting: In die tijd bestond het CDA nog niet, maar de ARP, de CHU en de KVP wel. Het verhaal ging dat de Tweede Kamerfracties, die gescheiden vergaderden, herkenbaar waren aan het dienblad, waarmee de kamerbode alcohol naar binnen brachten. De katholieken, veelal van beneden de grote rivieren, bestelden bier; de hervormden van de Unie, een beetje deftiger, nuttigden liever sherry of wijn. Maar de 'kleine luyden' van de ARP dronken het liefst jonge jenever. Had hun voorman Abraham Kuyper niet gezegd dat men 'bij den chocoladeketel geen ras kweekt van kloeke calvinisten'? Welnu, wij studenten van toen, dronken graag jenever en noemden het kelkje met inhoud: een gereformeerde. De Grote Van Dale vermeldt sinds 1992 gereformeerde borrel voor 'koffie met een borrel erin'. Vergelijk coccejaans bittertje, heilige en rooms halfje.