Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

bob, de – zijn

betekenis & definitie

‘Wie is er vanavond (de) Bob?’ In Vlaanderen is dat al een jaar of vijf een bekende uitdrukking. Wie de Bob is, drinkt niet op een feestje, om zo andere feestgangers alcoholvrij naar huis te kunnen rijden. Bob is verzonnen door het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid en de Confederatie der Bierbrouwers. In korte tijd is Bob in België zo bekend geworden dat hij zelfs in de Grote Van Dale (2000) is opgenomen (‘Bob: in België, persoon in een gezelschap die geen alcohol drinkt en de anderen met de auto naar huis brengt’).

Bob maakte ook buiten België furore. De reclamecampagne sloeg aan in Griekenland en in Luxemburg. Half december 2001 begonnen Verkeer en Waterstaat, de verkeersveiligheidsorganisatie 3VO, de horeca en de branchevereniging Alcohol een reclamecampagne om Bob ook in Nederland wereldberoemd te maken. De Staatscourant berekende Bobs taalkundige kansen:
Bob maakt een goede kans omdat het een goede naam is. Bob kan een man of vrouw zijn. Het is een naam die in alle Westerse talen goed is uit te spreken. En – heel belangrijk – we kennen in het Nederlands geen vaste verbindingen met Bob. Was het Hendrik geweest, dan was het meteen geworden: ‘Jongens, wie is vanavond de Brave Hendrik?’ En had Bob Jan geheten, dan luidde de vraag: ‘Wie is er de Jan Doedel?’ Piet had geleid tot ‘Piet Snot’ en zo verder. Bob is dus onbesmet, een onbeschreven blad. Bovendien is het geen truttige naam. Er wordt soms gezegd dat Bob staat voor ‘Bewust Onbeschonken Bestuurder’, maar die verklaring is naderhand verzonnen, Bob is gewoon Bob.
De reclamecampagne wordt ondersteund door zogenoemde Bob-teams. Als bij een alcoholcontrole blijkt dat iemand die zegt de Bob te zijn, werkelijk helemaal nuchter is, krijgt hij van het Bob-team een Bob-sleutelhanger. Die sleutelhangers zijn onder de jeugd collector’s items geworden, en dat heeft het succes van Bob nog verder vergroot.
De Bob zijn is in Zeeland al bekend, want daar wordt al een jaar proefgedraaid met Bob. Het is de bedoeling dat Bob in 2002 van iedere Nederlander een goede bekende wordt.