Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

BB

betekenis & definitie

De afgelopen eeuw is de afkorting BB intensief gebruikt. Voor onder meer Bescherming Bevolking, Belgische Boerenbond, Binnenlands Bestuur (in het vroegere Nederlands-Indië), Bestuurdersbond, Beetsterzwaags Beraad, bankbiljet, bakboord en natuurlijk — sinds de tweede helft van de jaren vijftig — voor Brigitte Bardot. In het laatste kwartaal van 1999 kwam er een betekenis bij, namelijk Big Brother, de naam van het geruchtmakende televisieprogramma van Veronica, dat op zijn beurt is genoemd naar de almachtige dictator in Orwells roman Nineteen eighty-four (1949). Binnen de kortste keren leverde deze real-life soap (een woord uit 1994) allerlei nieuwe samenstellingen en afleidingen op, woorden die zonder twijfel snel weer zullen verdwijnen, zoals: BB-adept, BB-avond, BB-believer, BB-bewoner, BB-bouwkeet, BB-deelnemer, BB’er (bewoner van het BB-huis in Almere), BB-fan, BB-gekte, BB-gesticht, BB-kantoor, BB-kijker, BB-nieuwtje, BB-onthulling, BB-psycholoog, BB-variant, BB-vriendinnetje en BB-website. Het meest frequent waren BB-huis en BB’er.

Vergelijk dagboekkamer, knuffel-tv en nomineren.