Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

bamamodel

betekenis & definitie

Samentrekking van bachelor/mastermodel. Volgens dit (Angelsaksische) onderwijsmodel volgen studenten drie à vier jaar een brede bachelorfase, eventueel gevolgd door een meer specialistische masterfase van een à twee jaar. In de landelijke dagbladen dook het woord voor het eerst op in een column van Elsbeth Etty in NRC Handelsblad van 17 juni 2000: ‘Ik zal er niet raar van opkijken als over een paar jaar het hbo een bachelors en de universiteit een masters bloemschikken verzorgt. Dat past perfect in het “bama-model” dat minister Hermans in het hoger onderwijs wil invoeren.’ Ook aangetroffen in samenstellingen als bamaopleiding, bamaproject, bamastructuur en bamasysteem. Het is de bedoeling het bamamodel in 2003 in te voeren.