Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

agroproductiepark

betekenis & definitie

Groot industrieel gebouwencomplex waar verschillende landbouwbedrijven in nauwe samenwerking hun geld verdienen, met gebruikmaking van elkaars afvalstoffen en andere restproducten, zoals warmte. Het woord is bedacht door J.G. de Wilt en H.J. van Oosten, samenstellers van het rapport Agroproductieparken: perspectieven en dilemma’s. In de pers debuteerde agroproductiepark op 3 oktober 2000, toen de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek het rapport aanbood aan minister Brinkhorst van Landbouw. Brinkhorst zei bij die gelegenheid dat hij wel een proef wilde doen met een agroproductiepark in de Rotterdamse haven.

‘In het opmerkelijke concept zouden verschillende soorten boeren moeten samenwerken’, aldus het ANP. ‘Denkbaar is een flat met gestapelde fokkerijen en kwekerijen: kippen, varkens en zalmen eten het tuinafval en planten groeien op de dierenmest. [...] De plannenmakers gaan uit van een gebouw van 1000 bij 400 meter in zes verdiepingen. Hier is ruim plek voor 300.000 varkens, 1,2 miljoen kippen en 0,5 hectare zalmkwekerij. Bovenop komen kassen.’

Al tijdens de presentatie zei Brinkhorst dat het idee om ‘varkens in flats’ te gaan houden op veel weerstand zou kunnen stuiten. Daar kreeg hij gelijk in. Cabaretier Youp van ’t Hek stelde voor om topsporters onder te brengen in een epodrome en ouderen in dementenstallen. In de berichtgeving over een en ander werd varkensflat min of meer synoniem met agroproductiepark. Een en ander leverde koppen op als ‘Brinkhorst wil proef doen met varkensflats’, ‘Kamer tegen “varkensflats”‘ en ‘CDA fel tegen “varkensflats”‘ – waarbij dus steeds het ‘agroproductiepark’ werd bedoeld.

Overigens is varkensflat geen nieuw woord. Het bestaat al sinds 1997. Indertijd werd het gebruikt voor ‘varkensstal met twee of meer verdiepingen’. In 1999 kwam daar de betekenis ‘hightech varkensstal op een industrieterrein’ bij, aangezien de zogenoemde ‘Denktank Varkenshouderij’ toen plannen voor zo’n soort stal presenteerde, waarbij varkens zouden worden voorzien van een chip. Het agroproductiepark is een nadere uitwerking van dit plan. Het woord is een samentrekking van productiepark, dat al zeker tien jaar bestaat, en agroproduct, dat in 1992 voor het eerst is opgetekend.