Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

aandachtsminuut

betekenis & definitie

‘Treurig nieuws: door de bezuinigingen van Balkenende II heeft de Nederlandse taal er twee woorden bij: pyjamadagen en aandachtsminuten.’ Aldus de Volkskrant op 12 november 2003. Voor pyjamadag zie elders in dit boekje. Met aandachtsminuut bedoelt men de tijd die er in de zorg besteed kan worden aan een patiënt. Net als pyjamadag leidde aandachtsminuut tot veel verontwaardiging. Zo schreef iemand in een discussiegroep op internet:

Als ik die beelden zie, van oude mensen die bijna smekend moeten vragen of ze naar het toilet kunnen, hoop ik dat ik nooit in een verpleeghuis terecht kom. De bewoners daar worden in feite geleefd. Er gelden standaard aandachtsminuten per bewoner. Alleen het woord alleen al, aandachtsminuten. Er is dus amper tijd voor de bewoners.

En iemand anders schreef: ‘De nadruk op effectiviteit en efficiency, de aandachtsminuten in de thuiszorg bijvoorbeeld, haalt de warmte uit het werk en roept bij werknemers twijfel over zichzelf op door gebrek aan erkenning.’