wereld betekenis & definitie

In uitdrukkingen zoals ‘naar de andere wereld gaan (vertrekken)’: sterven, en ‘naar de andere wereld helpen (zenden)’: doden. Reeds in de zeventiende eeuw opgetekend. In Hoofts ‘Gedichten’ (1605) komt de volgende variant voor: ‘Wat cond ’t u baten dat ghij hem ter hellen sondt, Indien ghy... bleeft dootelijck gewondt?’ Volgens het christelijk geloof wacht de mens na het aardse ook het eeuwige leven.

De grote boeven waren Hitler en Mussolini, en die zijn de wereld uit geholpen door Churchill, Roosevelt en Stalin.

Harry Mulisch: De ontdekking van de hemel. 1992

Het waar gebeurde levensverhaal van Graham Young, een pathologische gifmenger die in de jaren zestig heel wat mensen naar de andere wereld hielp, inspireerde Benjamin Ross’ debuut The Young Poisoner’s Handbook. Ross schreef met Jeff Ra wie ook al een debutant het scenario waarvoor zij zich inspireerden op Anthony Holdens boek The St. Albans Poisoner.

De Standaard, 10-07-96

Kung Fu-held Jackie Chan kan het niet laten om mens en machine naar de andere wereld te helpen. De Telegraaf, 23-07-96

Als hij doorgaat met het kapotmaken van alles wat ik liefheb, zou het best wel eens kunnen dat ik hem naar de andere wereld sla.

HP/De Tijd, 22-09-2000