Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

Gepubliceerd op 17-08-2018

toeval

betekenis & definitie

Vallende ziekte, epilepsie; een ziekte die men vroeger zo mysterieus vond dat de oude Grieken spraken over ‘de heilige ziekte’.

M. Ik had vernomen, dat hij een hevig toeval heeft gehad... D. Noem het maar beroerte, Jufvrouw!

H.J. Schimmel: Dramatische poëzy.185 6, geciteerd in WNT

Hij gaf geen teeken van bewustheid; doch of het een gevolg was van een toeval of van dronkenschap, kon ik niet onderscheiden.

J. van Lennep: De Lotgevallen van Klaasje Zevenster. 5 dln. 1866, geciteerd in WNT