Gepubliceerd op 17-08-2018

ter aarde bestellen

betekenis & definitie

Begraven. Bestellen heeft hier de betekenis van brengen, plaatsen. Vgl. de uitdrukking ‘te ruste* leggen’. In vroeger eeuwen werd de overledene ter aarde ‘gedaan’ of ‘gebracht’.

Dat zijn vader het beheer voerde over een kerkhofje waar vooral gereformeerde geloofsgenoten ter aarde werden besteld, wisten wij ook al.

HP/De Tijd, november 1998

Dierbaren, die kalm de laatste adem hadden uitgeblazen, werden waardig ter aarde besteld.

Helga Ruebsamen: De bevrijding. 2000