Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

Gepubliceerd op 17-08-2018

God

betekenis & definitie

In uitdrukkingen zoals ‘God heeft x tot zich geroepen’ en ‘God heeft x gehaald’: x is gestorven. In de plaats van God gebruikt men soms ook ‘de Heer’ of andere benamingen van het Opperwezen.

Als de lieve God me haalde, ’k Heb het menigmaal gezeid, ’k Zou niet rouwig wezen.

Nicolaas Beets: De Overgrootvader. 18/6

De Heer van dood en leven heeft in Zijne oppermachtige voorzienigheid den vader van dit gezin tot zich geroepen.

J. ten Brink: Romantische Werken. 1883-1886, geciteerd in WNT