Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

Gepubliceerd op 17-08-2018

etnische minderheden

betekenis & definitie

Bevolkingsgroepen uit een ander land; vreemdelingen. Deze van oorsprong antropologische term slaat op die bevolkingsgroepen die pas na de Tweede Wereldoorlog zijn geïmmigreerd. Dit woord heeft een beetje een paternalistische ondertoon en suggereert dat de leden van de ‘minderheid’ niet anders zijn, maar gewoon minder in aantal. Er rust de laatste jaren een zwaar taboe op rassendiscriminatie en zelfs op het wijzen op rasverschil.

Termen die al te duidelijk zijn, lokken steevast kritiek uit. Als eufemisme is ook dit woord niet ideaal want het wordt volgens sommigen te veel geassocieerd met begrippen zoals ras en volk en daaraan zit sedert WO II een luchtje. Een wijk waarin veel vreemdelingen wonen heet tegenwoordig een ‘etnisch gemengde wijk’. Kijk ook onder minderheden*.

Niet alleen door de harde kern drugsgebruikers zeg maar de junkies maar ook door groepen jongeren wordt steeds vaker crack gerookt. Dat beperkt zich overigens niet tot Rotterdam, het is een landelijk probleem. Het gaat met name om jongeren die afkomstig zijn uit etnische minderheden.

Nieuwe Revu, 02-01-97

Juist gisteren toonde het Sociaal en cultureel planbureau aan dat we de multiculturele samenleving wel prediken, maar niet realiseren. De etnische minderheden horen er nog steeds niet echt bij. Trouw, 02-10-98

Dankzij de zeer gunstige economie is ook de werkloosheid onder de etnische minderheden teruggelopen.

NRC Handelsblad, 12-02-2000