Gepubliceerd op 17-08-2018

bloemen

betekenis & definitie

Verouderde benaming voor de maandstonden; menstruatie. Vroeger sprak men ook wel over de ‘vrouwelijke bloemen’. Daarnaast bestonden in de volkstaal uitdrukkingen zoals ‘haar rozelaar bloeit’ en ‘het maandroosje bloeit’, waarin tevens gezinspeeld wordt op de regelmaat. Dergelijke botanische metaforen vinden we eveneens terug in het Engels: ‘to have the flowers, the roses’ (bij het laatste wordt ook gezinspeeld op de kleur van het menstruatiebloed), en in het Duits: ‘die Blumen haben’(in de zeventiende eeuw: die amaranthen).

Men noemtse ook der Vrouwen bloemen, om dat na ’t voorbeeld der Bomen, welke dat gene Vrugten dragen, indien dat heeft ’er geen bloemen voorafgaan, de Vrouw in ’t gemeen niet zwanger werd, voor datse hare Bloemen heeft gehad.

J. Palfyn: Ontleed-kundige Bescbryving, van de Vrouwelijke Deelen, die ter voort-teeling dienen. 172.4. Deel, geciteerd in WNT