Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Corneel (van) Kiel (1573)

32.432 Onderwerpen

179.968 Bezoekers

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae is geschreven door Corneel (van) Kiel (1573).

Etymologie schijnt bij Kiliaan allereerst taalvergelijking betekend te hebben. Hij vergelijkt in ‘Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae’ Nederlandse woorden niet alleen met Hoogduitse, Saksische en Oudengelse of Angelsaksische woorden maar ook met Franse, Italiaanse, Spaanse, Latijnse en Griekse.

Kiliaan, die eigenlijk Corneel Kiel of Van Kiel heette, werd geboren te Duffel. Waarschijnlijk kwam Kiliaan in het begin van 1558 in dienst bij de bekende Antwerpse drukker Christoffel Plantijn of Christophe Plantin, een geboren Fransman, die in 1548 naar Antwerpen verhuisd was en hier in 1555 een drukkerij en uitgeverij opende. Kiliaan maakte zich het meest verdienstelijk door zijn lexicografisch werk. Zijn werkgever Plantijn schrijft in zijn voorrede op de ‘Thesaurus Theutonicae linguae’ (1573) dat hij er eerst aan dacht zelf een goed Nederlands woordenboek samen te stellen omdat hij al de bestaande woordenboeken veel te beknopt en onvolledig vond; bij gebrek aan tijd liet hij dit werk echter tegen betaling over aan bekwame medewerkers. (bron: Dr. A.J. Persijn).

Gedigitaliseerd door Harry Roggeveen.

Toon meer

Definities en betekenissen van Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae