Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

Gepubliceerd op 17-03-2020

venus

betekenis & definitie

venus - godin van de lichamelijke liefde; vandaar ook:

1°. Vrouw van lichte zeden. Bin je zulk ien Venus? bin je zulk ien ritsige teef?, v. BOGAART, Nieuwsg. Aegje 36 [1679].
2°. Lichamelijke liefde, geslachtsgemeenschap. Soo Soude nochtans niet moeten nootsakelijk volgen, dat die quaetaerdigheyt (een geslachtsziekte, H.) uit een vuyle Venus haer oorsake soude genomen hebben, JANSONius, Flagellum Venerus 6 [1681]. Vervolgens ook in samenstellingen of woordgroepen (het WNT xvin, s.v. VENUS geeft nog ruim 20 kolommen):