Eric Bouwsma

Programmamanager In-Made / Ex-Made bij DJI

Gepubliceerd op 01-02-2019

2019-02-01

Penitentiair Programma

betekenis & definitie

Een penitentiair programma (PP) is de laatste fase van een vrijheidsstraf die gemotiveerde gedetineerden kunnen ondergaan, voorafgaand aan hun vrijlating. In deze fase wonen en werken gedetineerden buiten de gevangenis onder verantwoordelijkheid van de vestigingsdirecteur. Het PP bedraagt 1/6 van de strafduur met een maximum van 12 maanden.

Om in aanmerking te komen voor een PP moet het gedrag van de gedetineerde positief zijn, moet het risico voor de samenleving beperkt zijn. De reclassering adviseert over een PP, evenals politie en OM. Een PP-er start altijd met een elektronische enkelband, die controleert of hij/zij op de voorgeschreven momenten thuis is. Wanneer er sprake is van verhoogd risico of een gebiedsverbod, kan de reclassering ook een GPS enkelband adviseren, om het gebiedsverbod te kunnen controleren.
Het PP plan omvat een beschrijving van de woonsituatie, de dagbesteding en de eventuele risico's en bijzondere voorwaarden. Namens. De Minister voor Rechtsbescherming geeft de selectiefunctionaris van DJI toestemming aan de directeur om het programma uit te voeren.

Het PP is primair gericht op het realiseren van zinvolle dagbesteding. Bij voorkeur betaald werk, of een werkervaringsplaats. Ook kan dit indien nodig gecombineerd worden met scholing of met een ambulante behandeling. De senior casemanager van de gevangenis is tijdens de uitvoering regisseur, de reclassering toezichthouder. Het programma kan worden aangeboden door reclassering, gevangeniswezen of een zorgaanbieder, zoals bijv Exodus.

De ambitie van In-Made (de penitentiaire productiebedrijven) is om het PP in het verlengde te zetten van de werkervaring en de vakscholing die gedetineerden zich tijdens detentie eigen gemaakt hebben. We noemen ons eigen PP dan ook Ex-Made.

De recidive na PP is zeer laag. Slechts 8% pleegt binnen twee jaar een detentiewaardig delict.