Ensie

Ensie schrijftips

Gepubliceerd op 04-03-2015

2015-03-04

Mening

betekenis & definitie

Een mening is een subjectieve opvatting van een individu of groep of een bepaalde houding ten opzichte van een bepaald onderwerp. Met subjectief wordt bedoeld dat de opvatting of houding niet is gebaseerd op feiten.

Meningen kunnen dan ook van persoon tot persoon of van groep tot groep verschillen, hoewel mensen elkaars mening ook kunnen 'delen', zoals dat wordt genoemd. Ze zijn het dan eens met elkaars opvatting. Meningen zijn vaak te herkennen door de woorden 'ik' of 'mij(n)'. "Ik vind dat een slecht artikel." Een ander kan dus zeggen dat hij het een goed artikel vindt. Soms wordt de mening ook expliciet benoemd: "Dat is mijn mening over dat boek."

[ENSIE ADVIES] Meningen op Ensie
Op Ensie schrijft iedereen objectief over een bepaald onderwerp. Een volledig waardevrije tekst bestaat uiteraard niet, want iedere auteur maakt keuzes over welke informatie hij/zij wel of niet opneemt in een tekst. Neem in ieder geval geen zinnen in de tekst op zoals “Ik vind dat” en “Ik geloof sterk in”. Omdat we bij Ensie met zichtbaar auteurschap werken, weet iedereen toch al vanuit welk perspectief de tekst geschreven is. Zie ook onze tip over de derde persoon in de tekst ‘taalkundig persoon’.