Ensie

Ensie schrijftips

Gepubliceerd op 02-03-2015

2015-03-02

Als / dan

betekenis & definitie

De twijfel over het gebruik van -als- of -dan- ontstaat bij een vergelijking van twee dingen. Hoewel beide woorden steeds vaker door elkaar worden gebruikt, zijn er regels voor. En die regels zijn eenvoudig.

Als wordt gebruikt bij gelijkheden en dan wordt gebruikt bij verschillen. Die verschillen komen tot uiting als in een zin sprake is van een vergrotende trap (= groter, mooier, beter, sterker).

Voorbeelden om de verschillen te duiden:
* Jan zingt even mooi -als- Piet. (even mooi = gelijkheid)
* Jan zingt mooier -dan- Piet. (mooier = verschil)

* Jan is anders -dan- Piet (anders = verschil)
* Jan is net zo vreemd -als- Piet (net zo = gelijkheid)