Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

Gepubliceerd op 24-11-2020

WATERSTAATSRECHT

betekenis & definitie

Het recht dat betrekking heeft op de waterstaat. Een nauwkeurige omschrijving van het begrip 'waterstaat’ is moeilijk te geven.

De waterstaat is de gesteldheid van de grond (of bepaald grondgebied) t.o.v. het water, dat zich daarin bevindt of waarmede dit gebied is omgeven. Het algemene waterstaatsrecht is vastgelegd in de waterstaatswetgeving: de Wet van 28 februari 1891 tot vaststelling van bepalingen betreffende Rijkswaterstaatswerken, de Keurenwet van 20 juli 1895, de Waterstaatswet van lOnovember 1900, de Bevoegdhedenwet van 9 mei 1902, de Wet op de droogmakerijen en indijkingen van 14 juli 1904, de Rivierenwet van 9 november 1908, de Wegenwet van 31 juli 1930, de Deltawet van 8 mei 1958, de Ontgrondingenwet van 27 oktober 1965 en de Wet uitkeringen wegen van 21 juli 1966.Het bijzondere waterstaatsrecht komt voor in de provinciale verordeningen en reglementen en in de waterschapskeuren of politieverordeningen.