Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

Gepubliceerd op 24-11-2020

STORMVLOEDEN

betekenis & definitie

Wanneer de waterstand door de wind wordt opgestuwd tot boven het grenspeil, spreekt men van een stormvloed. In Zeeland ligt dit grenspeil globaal genomen 1,5 m boven gemiddeld hoogwater.

Alleen de stormen kunnen de zeespiegel hoog genoeg opzetten om het grenspeil te overschrijden; gemiddeld komt dit slechts eenmaal in de twee jaar voor. Tijdens de stormramp op 1 febr. 1953 zijn er drie stormvloeden geweest. De fatale was de tweede tussen 3.00 en 4.00 uur. Het astronomisch getij werd toen bepaald door: volle maan op 30 jan. te 00.44 uur, maan in apogeum op 1 febr. te 13.00 uur; declinatie zon zuidelijk, maan noordelijk; daardoor elkaar tegenwerkende invloeden.De hierna volgende lijst toont een overzicht van stormvloeden die op de Zeeuwse eilanden en/of Zeeuws-Vlaanderen in meerdere of mindere mate schade en/of overstromingen hebben veroorzaakt. De meest katastrofale vloeden waarbij grote delen van Zeeland werden geteisterd zijn onderstreept. Voor de periode tot 1700 is dankbaar gebruik gemaakt van de studies over stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland van dr. M. K. Elisabeth Godschalk.

LITERATUUR

Gottschalk, Stormvloeden en Rivieroverstromingen. Rijkswaterstaat en KNMI. Verslag over de stormvloed 1953.