Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

Gepubliceerd op 24-11-2020

KIEVITTEPOLDER

betekenis & definitie

Polder in de gemeente → Oostburg, gelegen aan de Noordzee (Appelzak); opgenomen in het → Waterschap Het Vrije van Sluis (opgericht 1942); oppervlakte ca. 25 ha. In de polder ligt CadzandBad.

Aan het uiteinde van het Uitwateringskanaal dat de polder in tweeën deelt ligt het poldergemaal Cadzand-Bad (dieselgemaal met 2 pompen; capaciteit 1000 m5 per minuut; bemalingsgebied 13.825 ha; gebouwd 1964), t.b.v. het hoofdafwateringsgebied Cadzand. Hier bevindt zich ook een rioolgemaal. De waterkering van de Kievittepolder, evenals van de oostelijk aangrenzende Vlamingspolder bestaat enkel uit de duinregel; het zijn dus geen polders in eigenlijke zin. De huidige Kievittepolder bevindt zich op eertijds buitengedijkte gronden van de zuidelijk aangrenzende → Oudelandsche Polder. Na de overstroming van 1530 werd bij de herdijking van deze polder meer dan 500 gemeten prijsgegeven. De omstreeks 1531 aangelegde inlaagdijk, de Noorddijk, is de scheidingsdijk van de Oudelandsche en Kievittepolder; hij komt al voor op kaarten van 1543/54 en 1562/71. → Beginnen in het oude land van Cadzand die later niet meer voorkomen worden in 1435 vermeld als Westeren Smalle-, Westeren Oude-, → Blommaert-, → Langen Loop-, Katte-, Oosteren Oude-, Gemeenen beooster Kerke-, Melde-, → Wester Middelzand-, Smalle- en Butspolder (dezelfde als de → Busschaerspolder?).De Kievittepolder heeft behoord tot de voormalige gemeente Cadzand.

LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen IV. De Hullu, Toevoegsels op Roos. Gottschalk, Historische geografie II.