Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

UNILEVER

betekenis & definitie

n.v. gevestigd te Rotterdam en Unilever Ltd te Londen; grootste concern van voedings- en wasmiddelen ter wereld, met dochterondernemingen in 70 landen; hiervoor werd de grondslag gelegd te Oss door de gebr. Jurgens in 1801 en de fam. v. d.

Bergh, die zich in 1859 in Oss vestigde, alsmede door William Lever, die in 1885 een zeepfabriekje overnam. Vanaf 1871 werd begonnen met de produktie van margarine. In 1906 ontstonden Antpn Jurgens Verenigde Fabrieken; in 1895 was v. d. Bergh begonnen met een vestiging in Engeland; de Nederlandse vestiging werd in 1919 naar Rotterdam overgebracht; in 1927 kwam het tot een volledige fusie van Jurgens en Van den Bergh, in 1929 gevolgd door een samengaan met Lever concern, waardoor Unilever ontstond. U.V.G. Nederland BV is gevestigd in Oss; opgenomen: Unox BV, Zwanenburg BV en De Hartog BV.