Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

TENNIS

betekenis & definitie

de Koninklijke Lawn Tennis-bond (K.L.N.T.B.) werd opgericht op 5 juni 1899 en kreeg het predikaat koninklijk in 1939; officieel orgaan „Tennis”, met ingang van 1 febr. 1985 „Tennis Magazine” geheten. Het districtsbureau Brabant zetelt in Oss.

In 1986 behaalde het tennisdistrict Noord-Brabant voor de eerste maal in de geschiedenis een ledental van meer dan 100.000. In het twintigjarig bestaan van dit district betekende dat een vertienvoudiging van het aantal officieel ingeschreven tennissers.Vooral na 1973 was er een stormachtige groei; vanaf 1976 meldden zich 120 nieuwe verenigingen aan; in totaal zijn er 250 Brabantse tennisclubs geregistreerd.

Eindhoven is de grootste kring met 73 clubs en 29.261 leden, Den Bosch volgt met 57 clubs en 22.852 leden, Breda met 38 clubs en 14.756 leden, Tilburg met 32 clubs en 13.930 leden (1986). In Geldrop is een Tennis Trainingsinstituut gevestigd (TTI, semi-internaat), waar twaalftot zestienjarigen opgeleid worden. Daarnaast zijn er een aantal mogelijkheden om een fase-training te volgen.