Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

TAMINIAU, PHILIPPUS

betekenis & definitie

(Utrecht 1874-Tilburg 1940), studeerde medicijnen, slaagde in 1901, vestigde zich in Blerick als huisarts tot 1904, daarna te Tilburg, was na dr. K.

Deelen de primus inter pares van de artsen in Tilburg, werd in 1909 bestuurslid van het Alg. Ziekenfonds in Tilburg; kreeg een eervolle vermelding in 1918 bij een prijsvraag van de Ned. Mij. tot Bevordering van de Geneeskunst; publiceerde een brochure over voeding, promoveerde tot doctor in de geneeskunde op een bijdrage tot kennis van het familiair en hereditair voorkomen van carcinoom; was voorzitter van de Brabantse artsencursus, hoofdbestuurslid Ned. Mij. tot Bevordering der Geneeskunst, voorzitter van de Tilburgse kring en voorzitter van het AAZ, lid Medisch Tuchtcollege; publiceerde: Langs de lijn van geleidelijkheid. Hij was officier in de Orde van Oranje Nassau.Bron: dr. H. Festen, jubileumboek AAZ.