Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

TAK VAN POORTVLIET, JOANNES PIETER ROETERT

betekenis & definitie

(Engelen 1839-’s-Gravenhage 1904), studeerde rechten in Leiden, was werkzaam bij de Raad van State en de griffie van de Tweede Kamer, was van 1870-77 lid van de Tweede Kamer, van 1877-79 minister van Waterstaat in het liberale kabinet-Kappeyne; stapte op toen het ontwerp kanalenwet niet werd aangenomen, met hem ook het kabinet; werd lid van de Tweede en Eerste Kamer; in 1891 minister van Binnenlandse Zaken in het mede door hem geformeerde kabinet-Van Tienhoven-Tak van Poortvliet. Een door hem ingediend ontwerpkieswet, met stemrecht voor alle niet-bedeelden, die lezen en schrijven konden, deed alle partijen uiteenvallen in Takkianen en anti-Takkianen.

Door een ingrijpend amendement werd het wetsontwerp ingetrokken en de Tweede Kamer ontbonden. In de nieuwe Tweede Kamer kregen de anti-Takkianen de overhand. Het kabinet trad in 1894 af. Tak van Poortvliet werd lid van de nieuwe Kamer tot 1901, daarna lid van de Eerste Kamer.Bron: Nieuw Ned. Biogr. Wb.