Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

ROMEINSE VONDSTEN

betekenis & definitie

Omstreeks 50 voor Chr. vielen de Romeinen het gebied van het huidige Noord-Brabant binnen en legden er enkele fortificaties en wegen aan. Er waren Romeinse nederzettingen in Cuijk, Rijsbergen, Esch, Veldhoven, Alphen, Dennenberg en Erp.

Noord-Brabant werd onder keizer Augustus als grensgebied bij de provincie Germania Senunda gevoegd, waarvan Keulen de hoofdstad was. Noord-Brabant hoorde bij de civitas ( = staat) Tungrom, Tongeren. Deze bestond weer uit pagi: pagus (= gouw) Taxandriae en pagus Masau.Er zijn in Noord-Brabant talloze vondsten uit deze Romeinse tijd gedaan. Tot de oudst bekende behoren die uit 1766 in Esch en in 1768 in ’s-Hertogenbosch, toen in beide gevallen 400 Romeinse munten werden teruggevonden.

De grootste muntvondst kwam echter in 1962 aan het licht bij het verleggen van de Essche Stroom tussen Vught en Sint-Michielsgestel, toen 4778 stuks werden gevonden. In Mill werd een geraamte met wapenuitrusting ontdekt en in Deurne in 1910 een ruiter, van wie de helm, een mantelspeld, een spoor, een schoen, dolkschede. een klokje en munten werden gevonden. Altaarstenen uit de Romeinse tijd werden ontdekt in Rijsbergen, Diessen en Ruimel; in ’s-Hertogenbosch een grafsteen; in Esch bij Romeinse grafvelden een barnstenen beeldje en een bronzen beeldje (een vergrote kopie van het Bacchusbeeldje staat daar op de dorpspomp); in Veldhoven een beeldje van Diana. In Cuijk en op plaatsen in het Land van Heusden en Altena zijn nog andere resten van woonoorden uit die tijd gevonden; op verschillende plaatsen trof men resten aan van putten uit de Romeinse periode. Zie ook: archeologie.