Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

RADBOUD

betekenis & definitie

wetenschappelijk onderwijsfonds, opgericht in 1905, gevestigd te Vught; de eerste vijftien jaren na de oprichting bleef het vrij stil rond deze instelling, die wel actief werd bij de oprichting van de Keizer Karel-Universiteit te Nijmegen, die toen nog niet het woord Katholiek in de naam droeg. In 1933 werd begonnen met de Universiteitszondag, later Radboudzondag genoemd, aanvankelijk alleen voor inzamelingen t.b.v. de katholieke universiteit, eerst met ingang van 1948 ook voor de Katholieke Hogeschool te Tilburg, die al in 1927 was gesticht.

Ook het oprichten van bijzondere leerstoelen werd een der taken van het onderwijsfonds voor katholiek wetenschappelijk onderwijs. Bij het 80-jarig bestaan in 1985 had Radboud bijzondere leerstoelen aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, de Technische Hogeschool Delft en de Technische Hogeschool Eindhoven, aan de Rijksuniversiteit van Rotterdam en aan de Rijksuniversiteit van Maastricht; een leerstoel aan de T.H. Twente was in studie. Een Helder-Camera-leerstoel werd in 1986 opgericht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam over gerechtigheid en bevrijding. Op de leerstoelen wordt wijsbegeerte in verband gebracht met de christelijke levensbeschouwing. De Radboudstichting die jaarlijks een begroting heeft van ca 1,3 miljoen gulden, werkt helemaal met giften.

Bron: dr. mr. C. van Voorst van Beest, Grepen uit de geschiedenis van de Radboudstichting.