Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

RAAD VOOR RECREATIE, NATUUR EN LANDSCHAP

betekenis & definitie

in Noord-Brabant, ingesteld bij besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant in 1974, adviescollege over zaken de recreatie, de natuur en het landschap betreffende. Hierin zijn vertegenwoordigd: het Landbouwschap, Kamers van Koophandel en Fabrieken, Landinrichting, P.P.D., Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant, Brabantse Milieufederatie, Nederlandse Kampeerraad, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Stichting Natuur en Milieu, Stichting Recreatie en Inspectie Ruimtelijke Ordening.