Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

RAAD VAN ARBEID

betekenis & definitie

de Raden van Arbeid, ingesteld in 1913, maar pas functionerend in 1919, zijn uitvoeringsorganen voor de sociale volksverzekeringen, t.w. de algemene ouderdomswet, de algemene weduwen- en wezenwet en de algemene kinderbijslagwet. Hun status is geregeld bij de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid, van 1933.

De raden bestaan uit een door de Kroon benoemde voorzitter, drie werkgeversleden en drie werknemersleden, die worden benoemd door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid op aanbeveling van centrale organisaties van werkgevers en werknemers. Raden van arbeid ten behoeve van Noordbrabantse gemeenten bevinden zich in ’s-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven, voor de gemeenten Werkendam en Woudrichem in Dordrecht, en voor Beers, Cuijk c.a. en Grave in Nijmegen.