Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

PROVINCIEPENNING

betekenis & definitie

op 10 december 1957 besloten Provinciale Staten van Noord-Brabant tot het instellen van een provinciepenning, uitgevoerd in goud, zilver en brons, door gedeputeerde staten toe te kennen aan personen die in hun ambt, werkkring of anderszins bijzonder verdienstelijk werk hebben verricht in het belang van de provincie. Toegekend werden: in goud aan mgr. dr.

P. C. de Brouwer (1957), jhr. mr. J. Smits van Oyen (1958), prof. dr. J. de Quay (1959), dr. H. van Doorne (1965), ir.

F. Philips (1966); in zilver aan mr. dr. B. van Spaendonck(1959), H. Mannaerts (1960), G. Philippart (1962), G. van Rooij (1962), Chr. Mol, arts (1963), J.

Zegers (1964), mr. Th. Heere (1966), Ch. Stulemeijer (1967), W. van Doorne (1968), ir. L. Hamers (1969), dr.

H. Festen (1969), drs. M. v.d. Weijst(1969) , N. Schuurmans (1969), C. van Lienden(1970) , mr. W.

Ariëns (1970), pater Fidentius (J. van Beers; 1971), drs. H. Moonen (1971); in brons aan H. Mols (1964), F. den Ouden (1966), P. Hendriks (1966), H. Donkers (1967), mw.

M. Dubois-Raupp (1968), mw. A. Schaper (1969), mw. W. Janssen-Twaalfhoven (1969).In 1973 besloten Gedeputeerde Staten een nieuwe provinciepenning in te stellen; deze bronzen onderscheiding werd ontworpen door de Brabantse kunstenaar Niel Steenbergen. Zij is achtereenvolgens toegekend aan: prof. dr. F. v.d. Ven, dr. C. Kortmann en J.

Beijerman (1973); ir. H. van Haaren, F. v.d. Eerenbeemt, P. Coppes, J. Willems en P. Huenges (1974); H.

Jordans (1975); dr. G. Knuvelder (1976); mr. Th. Vosters (1977); mr. J.

Molkenboer en ir. J. de Margry (1978); J. Teijssen, ir. J. Smits en H. Hartong (1980); mr.

J. de Roy van Zuydewijn, drs. P. Pessers en prof. dr. F. Krielaars (1981); prof. dr. H. v. d.

Eerenbeemt en drs. Y. v. d. Werff (1982); dr. ir. F. Smits van Waesberghe, mw. M. van Meer, J.

D. van der Harten en J. van Alphen (1983); A. Taminiau, arts en mr. F. van Thiel (1984); J. M. baron van Tuyll van Serooskerken en J. Mes (1985); Louis Toebosch (1986).

Bron: Prov. Almanak 1986.