Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

PREHISTORIE

betekenis & definitie

geschiedenis van de mens voordat men de beschikking had over geschreven bronnen; voornamelijk gebaseerd op oudheidkundige vondsten; overwegend de periode voorafgaande aan de komst van de Romeinen in ons land. Romeinse veldheren en geschiedschrijvers brachten de eerste geschreven berichten over dit gebied. ..overvloeiend van melk en honing".

Prehistorische vondsten, veelal uit graven, bestaan overwegend uit werktuigen, wapens, sieraden en aardewerk, maar ook uit nederzettingssporen. In Noord-Brabant zijn vele grafheuvels en urnenvelden teruggevonden uit diverse perioden: deze zijn de Oude Steentijd (tot ca 8000 v. Chr.): Midden-Steentijd (8000-4000 v. Chr.); Late Steentijd (4000-1 700 v. Chr.); Bronstijd (1700-700 v. Chr.); Ijzertijd (700-begin jaartelling). Zie ook: Archeologische vondsten en: Oudheidkunde.