Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

POLANEN

betekenis & definitie

adellijk geslacht, genoemd naar de heerlijkheid Polanen tussen Monster en Loosduinen in het Westland gelegen. Jan I van Polanen. die in 1342 overleed, was de stamvader.

Hij was een halfbroer van Willem van Duvenvoorde, een vooraanstaand edelman in Brabant. Door aankoop werd de zoon van Jan I. Jan II van Polanen. heer van de Leek en van Breda en erfde Geertruidenberg. Jan II overleed in 1378. Jan III volgde hem op. Deze overleed in 1394.

Diens dochter Johanna van Polanen erfde o.m. Breda. Zij huwde in 1403 met Engelbrecht I graaf van Nassau-Dillenburg. Hierdoor kwamen de bezittingen van de familie van Polanen in handen van het geslacht Nassau. Een lid hiervan. René van Chalon, die het vorstendom Orange in Frankrijk bezat, vermaakte dat aan zijn neef Willem van Nassau-Dillenburg bij zijn dood in 1544. op voorwaarde, dat Willem de naam van Oranje zou voeren.

Willem erfde hierdoor ook de heerlijkheid van Breda. Op het kasteel daar vestigde hij zich.Zie ook: Oranje en Nassau, alsmede Kasteel van Breda.