Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

PATRIOTTEN

betekenis & definitie

tegenpartij van de prinsgezinden in het laatste kwart van de 18de eeuw: de patriotten waren verdeeld in twee groepen, een aristocratische en een democratische: de laatste had vooral aanhang onder de gegoede burgers van de steden, die een aandeel wilden in het bestuur van stad en land. waarvan zij waren uitgesloten. Vanaf 1785 kwam er ook een verandering in de houding van de Raad van State voor wat betreft de Meierij, toen gevraagd werd de grieven die er onder de bevolking leefden, aan de Raad kenbaar te maken.

In 1787 leden de patriotten een gevoelige nederlaag door het herstel in functie van stadhouder Willem V: de meesten weken uit naar de zuidelijke Nederlanden en Frankrijk. In 1795 keerden zij met de Fransen terug in ons land; zij speelden een belangrijke rol in de vestiging van de Bataafse Republiek. Vooraanstaande Brabantse patriotten waren o.a. Pieter Vreede en Johannes van Hooff; zie aldaar.