Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

OECUMENE

betekenis & definitie

de oecumenische gedachte is in Noord-Brabant echt tot leven gekomen, toen in 1951 in ’s-Hertogenbosch door ds. N. van den Akker een oecumenische kring werd opgericht, waartegen de toenmalige bisschop van Den Bosch, mgr.

W. Mutsaerts, geen bezwaar maakte en aan welke gespreksgroep vicaris mgr. L. Rooyackers en later ook mgr. W. Bekkers deelnamen.

Ds. Van den Akker trok met mgr. Bekkers het Bossche bisdom door.Als gevolg van de overgang van prinses Irene naar het katholieke geloof en het rumoer, dat daardoor ontstond, ontmoetten de leiding van de katholieke kerk en het moderamen van de hervormde synode elkaar voor het eerst. Uit deze ontmoeting groeide een structureel contact. Het gevolg was, dat er een doopovereenkomst tussen de kerken kwam, alsmede een Raad van Kerken, waarin ook de katholieke kerk is vertegenwoordigd. Wat onder mgr. Bekkers groeide werd onder bisschop Bluyssen voortgezet. Opgericht werd het Pastoraal Beraad van de Kerken in het Zuiden, de bisdommen Den Bosch, Breda en Roermond, waarin vertegenwoordigers hiervan en van de reformatorische kerken in die gebieden elkaar geregeld ontmoeten.

Bron: Bisdomblad, 1-6-84.